CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK CƠ KHÍ TIẾN PHÁT

Khoảng giá

Thương hiệu

MÁY NÉN KHÍ CÁC LOẠI khuyến mãi

Máy nén khí dây đai Jetman 100L-1HP Máy nén khí dây đai Jetman 100L-1HP

Máy nén khí dây đai Jetman 100L-1HP

Liên hệ: 084 9791 106

Máy nén khí dây đai Jetmax 200L-4HP Máy nén khí dây đai Jetmax 200L-4HP

Máy nén khí dây đai Jetmax 200L-4HP

Liên hệ: 084 9791 106

Máy nén khí dây đai PUMA 250L-380V Máy nén khí dây đai PUMA 250L-380V

Máy nén khí dây đai PUMA 250L-380V

Liên hệ: 084 9791 106

Máy nén khí dây đai Puma 300L-380V (Loại áp 12kg) Máy nén khí dây đai Puma 300L-380V (Loại áp 12kg)