CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK CƠ KHÍ TIẾN PHÁT

Khoảng giá

Thương hiệu

MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy phát điện chạy dầu Jetman  (JM6500) Máy phát điện chạy dầu Jetman  (JM6500) 3%
Máy phát điện chạy xăng Jetman (JM8500S) Máy phát điện chạy xăng Jetman (JM8500S) 4%
Máy phát điện chạy xăng Jetman (JM3500S) Máy phát điện chạy xăng Jetman (JM3500S) 6%
Máy phát điện chạy xăng Jetman (JM3000S-1) Máy phát điện chạy xăng Jetman (JM3000S-1) 7%
Máy phát điện chạy xăng Jetman (JM3500C) Máy phát điện chạy xăng Jetman (JM3500C) 8%