CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK CƠ KHÍ TIẾN PHÁT

Khoảng giá

Thương hiệu

MÁY XÂY DỰNG

Máy Tời Treo NIKI PA200-30m Máy Tời Treo NIKI PA200-30m
Máy Tời Treo NIKI PA200-12m Máy Tời Treo NIKI PA200-12m
Máy Tời Treo NIKI PA1200-40m Máy Tời Treo NIKI PA1200-40m
Máy Tời Treo NIKI PA1200-12m Máy Tời Treo NIKI PA1200-12m
Máy Tời Treo NIKI PA1000-40m Máy Tời Treo NIKI PA1000-40m
Máy Tời Treo NIKI PA1000-12m Máy Tời Treo NIKI PA1000-12m
MÁY UỐN SẮT BÁN TỰ ĐỘNG TL28 MÁY UỐN SẮT BÁN TỰ ĐỘNG TL28
Máy Đầm cóc Niki NK-77 Máy Đầm cóc Niki NK-77 9%

Máy Đầm cóc Niki NK-77

25.100.000 đ27.500.000 đ

Máy đầm cóc Niki NK-55 Máy đầm cóc Niki NK-55 17%

Máy đầm cóc Niki NK-55

19.600.000 đ23.500.000 đ