CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK CƠ KHÍ TIẾN PHÁT

Khoảng giá

Thương hiệu

Sản phẩm

Máy nén khí đầu liền Jetman 12L Máy nén khí đầu liền Jetman 12L
Máy nén khí đầu liền Jetman 30L Máy nén khí đầu liền Jetman 30L
Máy nén khí đầu liền Puma 24L Máy nén khí đầu liền Puma 24L
Máy nén khí đầu liền Jetman 24L Máy nén khí đầu liền Jetman 24L
Máy nén khí không dầu Jetmax 24L Máy nén khí không dầu Jetmax 24L 10%

Máy nén khí không dầu Jetmax 24L

1.900.000 đ2.100.000 đ

Máy nén khí không dầu JETMAX 50L -2 đầu nén Máy nén khí không dầu JETMAX 50L -2 đầu nén 7%
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU JETMAX 50L MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU JETMAX 50L
Máy nén khí không dầu Jetman 12L Máy nén khí không dầu Jetman 12L
Máy nén khí không dầu 50L-2HP Máy nén khí không dầu 50L-2HP
Máy nén khí không dầu Jetman 24L Máy nén khí không dầu Jetman 24L 7%

Máy nén khí không dầu Jetman 24L

1.900.000 đ2.050.000 đ

Máy nén khí dây đai JETMAX 250L-380V Máy nén khí dây đai JETMAX 250L-380V
Máy nén khí dây đai Jetmax 200L-4HP Máy nén khí dây đai Jetmax 200L-4HP 14%

Máy nén khí dây đai Jetmax 200L-4HP

9.000.000 đ10.500.000 đ

Máy nén khí Dây đai Jetmax 180L Máy nén khí Dây đai Jetmax 180L 11%

Máy nén khí Dây đai Jetmax 180L

7.150.000 đ8.000.000 đ

Máy nén khí dây đai Jetmax 70L Máy nén khí dây đai Jetmax 70L 6%

Máy nén khí dây đai Jetmax 70L

4.250.000 đ4.500.000 đ

Máy nén khí dây đai Jetmax 100L-1HP Máy nén khí dây đai Jetmax 100L-1HP 10%

Máy nén khí dây đai Jetmax 100L-1HP

5.200.000 đ5.800.000 đ

Máy nén khí dây đai Jetmax 120L-2HP Máy nén khí dây đai Jetmax 120L-2HP